Open dag 12 november

09-11-2022
278 keer bekeken

Staatsbosbeheer houdt op zaterdag 12 november een open-dag op buitenplaats Elswout. In de modelboerderij is iedereen welkom om zich te laten informeren over de toekomstplannen ‘Elswout als gastvrije culturele buitenplaats’.

Tijdens de open dag vertellen we graag over hoe wij Elswout met zijn unieke natuurwaarden, markante geschiedenis en cultuurhistorische parels toekomstbestendig willen maken. We leggen de plannen op tafel over hoe we willen omgaan met de verschillende leegstaande gebouwen, hoe we Elswout willen verduurzamen, veilig toegankelijk maken en natuur- en cultuurhistorische waarden versterken.

Je kunt in gesprek met de boswachters en specialisten, een kijkje nemen in de prachtige modelboerderij en er worden verschillende korte thema- rondleidingen gegeven.

Datum en tijd

  • Datum: zaterdag 12 november 2022
  • Tijd: vrije inloop tussen 12.00 en 16.00 uur
  • Locatie: Modelboerderij, Elswoutslaan 24 Overveen, ingang via de (auto) parkeerplaats

Je bent van harte welkom en we kijken er naar uit je te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig.

Informatie

Kun je niet aanwezig zijn? Elke 1e vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de boswachters in de jachtkamer aanwezig voor vragen, wensen en ideeën. Aanmelden ook hiervoor is niet nodig. Meer informatie: Locatiemanager Elswout: Christine Meeusen: elswout@staatsbosbeheer.nl

Let op: Je kunt je op deze open dag niet inschrijven als geïnteresseerde huurder, dit komt pas in een later stadium aan de orde.

Gastvrije, culturele buitenplaats

Buitenplaats Elswout is in ontwikkeling naar een gastvrije, culturele buitenplaats. We willen het publieke karakter versterken met horeca en nieuwe maatschappelijke bestemmingen voor de gerestaureerde gebouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met behoud van de regionale functie, de historie van deze prachtige 17e-eeuwse buitenplaats en de draagkracht van de waardevolle natuur. De opbrengsten komen ten goede aan het beheer en onderhoud van de buitenplaats. Elswout blijft dicht bij haar kernwaarden als cultuurhistorie, natuur, landschappelijke variëteit, openbaarheid en rust.

De volgende stappen

Staatsbosbeheer gaat vanaf dit najaar starten met de vergunningaanvraag voor de verduurzaming van het Poortgebouw Zuid, Koetshuis Oost en de werkschuur van Staatsbosbeheer. Hierbij wordt onder meer de gevels, dak en vloer geïsoleerd en duurzame installaties geplaatst.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen